Un Radio aproape de inima ta!

Categorie: Oglinda Sufletului Page 1 of 3

Credincioșie – Viorica Drăgoi

Doamne Tu pui zile una după alta-n șir
și plantezi răsadul veșniciei pe-acest fir
pregătind la fapte-n care avem de pășit
și cuvinte ce le mai avem de rostit
așezate în psalmi și cântări de iubire,
urmărindu-ne apoi c-un surâs in privire

când noi mai căutam pe alături cărarea
și iar ne poticnim în nimic alergarea,
Tu răscolești cu toiagul jarul din vatră
să ne pătrundă mai adânc vorba-nțeleaptă.
ca profețiile ce-au fost odată scrise
s-aprindă-n noi și împlinirile promise,

ne-atingi cu ințelesul luminii de aproape
și ne ajuți să umblăm ca Petru pe ape,
iar cei care cred mai mult, că pot să zboare…
primesc de la Tine pe raze de stele-ndrumare,
Doamne Tu știi cum aleargă anii de iute…
și nu te zgârcești la cuvinte, ne dai tot mai multe

să ne fie complet înaripată gîndirea
și învăluită în arc de triumf regăsirea,
să-Ți putem cuprinde dovada de iubire
unind cu credința fapta, belșugul de rodire
să trecem și azi pe sub izvorul albirii:
crucea, punctul de zbor al neprihănirii !

Interviu cu Viorica DrăgoiFondatoarea lucrării “Dorca” și autoare de carte –
poezii și eseuri creștine

Mărturie – Ovi Lazea

Oglinda Sufletului – Ovi Lazea

Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul, şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.
Matei 6:24

Realizator – Nicoleta Dumitru

Mărturie-Ljubisa Vicelarevic

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén